Tréneri - Happymove

O NÁS

Sme kvalifikovaní tréneri, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas deťom. Formou krúžku na školách a škôlkach vykonávame všeobecnú pohybovú prípravu pre Vaše deti. Radi doporučíme, ktorý typ a druh športu je pre Vaše dieťa najoptimálnejší.

KDE

V škole / škôlke, ktorú Vaše dieťa navštevuje.
Konkrétny rozvrh v oznamoch.

KEDY

Počas celého roka raz týždenne a vo vopred dohodnutom termíne.
Aktuálne termíny sú v oznamoch.

CIELE

Vzbudiť v dnešnej mladšej generácii často zanedbanú lásku k športu a vybudovať pozitívny vzťah k pohybu. Učiť aktívny a zdravý životný štýl.
Športový krúžok pre deti od 3 – 10 rokov zábavnou formou.

KTO SME

Andrej Krištof Viac info

Andrej Krištof

Tréner, koordinátor a zakladateľ OZ

Eva Muraňská Viac info

Eva Muraňská

Trénerka

Janka Hamrozyová Viac info

Janka Hamrozyová

Trénerka

Jozef Glos Viac info

Jozef Glos

Tréner, zakladateľ OZ

Katka Berlanská Viac info

Katka Berlanská

Trénerka

Milan Klasovitý Viac info

Milan Klasovitý

Tréner

Patrik Szabo Viac info

Patrik Szabo

Tréner

Petra Šimová Viac info

Petra Šimová

Trénerka

Silvia Súcka Viac info

Silvia Súcka

Trénerka

Zuzka Matúšová Viac info

Zuzka Matúšová

Trénerka