2% dane - Happymove

2% dane

 

 

Prečo venovať svoje 2% našim deťom?

Prečo sú pre nás 2% tak dôležité? Môžeme nimi zabezpečiť chod nášho občianskeho združenia v nasledujúcom roku, môžeme si vďaka nim dovoliť robiť viac športových alebo kreatívnch krúžkov a aktivít, ktoré deťom pomáhajú a investovať do projektov, ktoré majú v rámci toho čo robíme  naozaj zmysel. Vďaka 2% môžeme zvyšovať povedomie o témach ako je zdravá strava, zdravie detí, vzdelávanie, tréningové pomôcky. Pretože pokiaľ dnešným deťom vštepíme lásku k pohybu a športu, môžme očakávať, že jedného dňa urobia to isté aj oni svojim deťom. Takže v podstate svojimi 2% pomáhate nielen súčasným deťom, ale aj ich deťom, čím pomáhame celým generáciam v dnešnom premodernizovanom svete.

Do 20. februára môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto potvrdenia si zistíte dátum a vypočítate*:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane,
b) alebo 3% v prípade, že ste v minulom roku odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník a máte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. To získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšete do tlačiva Vyhlásenie, ktoré si môžete predvyplnené stiahnuť na tejto stránke nižšie pod textom. Pod vyplnenými údajmi môžete odškrtnúť políčko súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu. Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte osobne alebo poštou do 30. apríla 2024 na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.