Novinky - Happymove

OZNAMY

2% z daní

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov Poučenie na vyplnenie vyhlásenia Vyhlasenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby