Novinky - Happymove

OZNAMY

Ďakujeme

Ďakujeme za finančný grant, ktorý skvalitní služby nášho krúžku všeobecnej športovej prípravy pre deti a celoročných aktivít.

2% z daní

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov Poučenie na vyplnenie vyhlásenia Vyhlasenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK   Výzva na PP HAPPY MOVE Cenová ponuka Happy move