Krúžok školy a škôlky - Happymove
 • Domov
 • Krúžok školy a škôlky

Krúžok školy a škôlky

Prihláška

Pohyb s úsmevom

Na školách

V rámci klubu (družiny) realizujeme všeobecnú športovú prípravu hravou formou. Deti sa zoznámia s viacerými športami, športovci majú kompenzačné cvičenie. Diagnostika detí so špecializovanou terapeutkou (ploché nohy, chrbtica). Raz do týždňa v telocvični v danej škole pre deti od 6-10 rokov.

V škôlkach

Všeobecná športová príprava je zameraná na zoznámenie sa detí s rôznymi športami. Úvodné prípravné cvičenia z gymnastiky, atletiky a loptových hier. Snažíme sa,  aby dieťa zvládlo základné lokomočné pohyby. Pre deti od 3-6 rokov.

Osnova počas celého roka  - 4 bloky:

 • základné lokomočné pohyby
 • gymnastika
 • atletika
 • loptové hry.

Pohyb vo všeobecnosti zlepšuje kognitívne a motorické funkcie a napomáha správnemu vývinu dieťaťa. Aj preto sú pohybové aktivity pre deti dôležité už odmalička. Pohyb zlepšuje kognitívne funkcie (pozornosť, vnímanie, inteligenciu, pamäť, myslenie) a taktiež motorické funkcie (koordinácia, rovnováha). Okrem toho napomáha k správnemu vývinu dieťaťa.

Čo to znamená?

Detičky, ktorým nechýba pohyb, zvyknú byť vytrvalé, silné a majú pevné a pružné kosti. Rovnako pozitívny vplyv má pohyb na imunitný systém dieťaťa, na jeho obranyschopnosť a srdiečko. Podporuje kreativitu, tvorivosť, kvalitu spánku a takisto reguluje hmotnosť. Ak sa zameriame špeciálne na organizované, resp. cielené, pohybové a športové aktivity, tak tie zase učia deti disciplíne a morálke.

Členský príspevok za dieťa je 18€ mesačne. (prenájom, tréneri, materiálne vybavenie).

Členské príspevky sa uhrádzajú cez systém Paysy (info. bude poslané)na účet SK17 8330 0000 0021 0208 1840 najneskôr do 20-teho dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca.  Neuhradením členského príspevku zaniká členstvo dieťaťa v Združení, ako aj právo zúčastňovať sa činnosti krúžku. Členský príspevok sa uhrádza pri absolvovaní minimálne dvoch hodín do mesiaca. Ak má člen, dieťa súrodenca (jeden platí plnú sumu, súrodenec 13€) má zľavu na členský poplatok.


Prihláška na stiahnutie 

 

Deti so špeciálnymi potrebami

 • Termín
 • Vek
 • Lokalita
 • Termín: Streda 16:30 - 17:30
 • Vek: -
 • Lokalita: Prior 3. poschodie
 • Prihlásiť sa

Materské škôlky

 • Termín
 • Vek
 • Lokalita
 • Termín: MŠ Holubyho, Štvrtok 15:00 - 15:50
 • Vek:
 • Lokalita: Telocvičňa 4. ZŠ
 • Prihlásiť sa
 • Termín: MŠ Scherera, Streda 15:15 - 16:15
 • Vek:
 • Lokalita: Telocvičňa 9. ZŠ
 • Prihlásiť sa
 • Termín: MŠ Pobedím, Piatok 15:00 - 16:00
 • Vek:
 • Lokalita: Pobedím tel.
 • Prihlásiť sa
 • Termín: MŠ Radošina, Pondelok 15:00 - 16:00
 • Vek:
 • Lokalita: Škôlka telocvičňa
 • Prihlásiť sa
 • Termín: Víkendový krúžok v HS centre, Sobota 9:00 - 10:00
 • Vek:
 • Lokalita: HS centrum
 • Termín: Tréning pre deti MŠ, Streda 16:00 - 17:00
 • Vek: 3-6
 • Lokalita: Telocvičňa - Gymnázium Piešťany
 • Termín: Tréning pre deti MŠ, Štvrtok 16:00 - 17:00
 • Vek: 3-6
 • Lokalita: Telocvičňa - Gymnázium Piešťany
 • Termín: Tréning pre deti MŠ, Piatok 16:00 - 17:00
 • Vek: 3-6
 • Lokalita: Telocvičňa - Gymnázium Piešťany
 • Prihlásiť sa
 • Termín: Tréning pre deti MŠ, Pondelok 16:00 - 17:00
 • Vek: 3-6
 • Lokalita: Telocvičňa - 1. ZŠ
 • Prihlásiť sa
 • Termín: Tréning pre deti MŠ, Streda 16:00 - 17:00
 • Vek: 3-6
 • Lokalita: Telocvičňa - 1. ZŠ
 • Termín: MŠ Staničná a Zavretý kút, Utorok 16:00 - 17:00
 • Vek: 3-6
 • Lokalita: Telocvičňa 1.ZŠ
 • Prihlásiť sa

Základné školy

 • Termín
 • Vek
 • Lokalita
 • Termín: ZŠ Holubyho, Streda 14:45 - 15:45
 • Vek:
 • Lokalita: Holubyho tel.
 • Termín: ZŠ Mojmírová, Pondelok 14:45 - 15:45
 • Vek:
 • Lokalita: Mojmírová tel.
 • Prihlásiť sa
 • Termín: ZŠ Brezová, Utorok 14:30 - 15:30
 • Vek:
 • Lokalita: Brezová tel.
 • Prihlásiť sa
 • Termín: ZŠ M.R. Štefánika, Piatok 13:15- 14:15
 • Vek:
 • Lokalita: ZŠ M.R. Štefánika tel
 • Termín: ZŠ Scherera - termín doplníme
 • Vek:
 • Lokalita: Scherera tel.
 • Prihlásiť sa
 • Termín: ZŠ Cirkevná, Pondelok 14:30 - 15:30
 • Vek:
 • Lokalita: Cirkevná tel.
 • Prihlásiť sa
 • Termín:
 • Vek:
 • Lokalita:
 • Termín: ZŠ Moravany nad Váhom, Streda 14:15 - 15:15
 • Vek:
 • Lokalita: Moravany tel.
 • Prihlásiť sa
 • Termín: ZŠ Ostrov, Štvrtok 15:00 - 16:00
 • Vek:
 • Lokalita: Ostrov klubovňa
 • Prihlásiť sa
 • Termín: ZŠ Drahovce, Piatok 14:45 - 15:45
 • Vek:
 • Lokalita: Drahovce tel.
 • Prihlásiť sa
 • Termín: ZŠ Veľké Kostoľany, Štvrtok 13:30 - 14:30
 • Vek:
 • Lokalita: Veľké Kostoľany tel.
 • Prihlásiť sa
 • Termín: ZŠ Madunice, Piatok 13:15 - 14:15
 • Vek:
 • Lokalita: Madunice tel.
 • Prihlásiť sa
 • Termín: ZŠ Vrbové, Štvrtok 15:00 - 16:00
 • Vek:
 • Lokalita: Vrbové tel.
 • Prihlásiť sa
 • Termín: ZŠ Pobedím, Piatok 15:00 - 16:00
 • Vek:
 • Lokalita: Pobedím tel.
 • Prihlásiť sa
 • Termín: ZŠ Leopoldov, Utorok 14:00 - 15:00
 • Vek:
 • Lokalita: Leopoldov tel.
 • Prihlásiť sa
 • Termín: ZŠ Radošina, Pondelok 14:00 - 15:00
 • Vek:
 • Lokalita: Radošina tel.
 • Prihlásiť sa
 • Termín: Víkendový krúžok v HS centre
 • Vek:
 • Lokalita: HS centrum