Krúžok školy a škôlky - Happymove
  • Domov
  • Krúžok školy a škôlky

Krúžok školy a škôlky

Pohyb s úsmevom

Na školách

V rámci klubu (družiny) realizujeme všeobecnú športovú prípravu hravou formou. Deti sa zoznámia s viacerými športami, športovci majú kompenzačné cvičenie. Diagnostika detí so špecializovanou terapeutkou (ploché nohy, chrbtica). Raz do týždňa v telocvični v danej škole pre deti od 6-10 rokov.

V škôlkach

Všeobecná športová príprava je zameraná na zoznámenie sa detí s rôznymi športami. Úvodné prípravné cvičenia z gymnastiky, atletiky a loptových hier. Snažíme sa,  aby dieťa zvládlo základné lokomočné pohyby. Pre deti od 3-6 rokov.

Osnova počas celého roka  - 4 bloky:

  • základné lokomočné pohyby
  • gymnastika
  • atletika
  • loptové hry.

Pohyb vo všeobecnosti zlepšuje kognitívne a motorické funkcie a napomáha správnemu vývinu dieťaťa. Aj preto sú pohybové aktivity pre deti dôležité už odmalička. Pohyb zlepšuje kognitívne funkcie (pozornosť, vnímanie, inteligenciu, pamäť, myslenie) a taktiež motorické funkcie (koordinácia, rovnováha). Okrem toho napomáha k správnemu vývinu dieťaťa.

Čo to znamená?

Detičky, ktorým nechýba pohyb, zvyknú byť vytrvalé, silné a majú pevné a pružné kosti. Rovnako pozitívny vplyv má pohyb na imunitný systém dieťaťa, na jeho obranyschopnosť a srdiečko. Podporuje kreativitu, tvorivosť, kvalitu spánku a takisto reguluje hmotnosť. Ak sa zameriame špeciálne na organizované, resp. cielené, pohybové a športové aktivity, tak tie zase učia deti disciplíne a morálke.