Usmernenie MŠ - Happymove

Usmernenie MŠ

Na základe usmernenia Ministerstva Školstva, vedy a výskumu sme museli začiatok krúžkov HappyMove odložiť.

O začiatku vás budeme informovať.

Zostaňme s úsmevom aj keď pohyb máme stopnutí. Prajeme Vám zdravie a veríme že sa čoskoro uvidíme.

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

  • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
  • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
  • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

Zdieľajte s priateľmi:

Prejsť na predchádzajúcu novinku VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Prejsť na dalšiu novinku Dosť bolo leňošenia!