Domov - Happymove

Benefity HappyMove – pohyb s úsmevom

Základnou myšlienkou HappyMove je všeobecná športová príprava deti, všestranný rozvoj dieťaťa, športovca. Dôležité je zoznámiť deti s rôznymi športami, zvládnuť základné lokomočné pohyby, krúžok vnímame aj ako kompenzačné cvičenia pre malých športovcov. Budeme radi ak sa dieťa vyprofiluje pre daný šport. Venujeme sa deťom od 3 do 10 rokov. Cieľ tréningového procesu formou zábavy je rozvoj všeobecných pohybových schopností, zlepšenie koordinácie, kondície, vytrvalosti a predovšetkým budovanie lásky k pohybu. Okrem fyzických zdatností si deti osvojujú aj schopnosti tímovej spolupráce medzi deťmi, psychickej odolnosti voči stresu, rozvoja potenciálu ako aj budovaniu sebavedomia.

Pohyb vo všeobecnosti zlepšuje pozornosť, vnímanie, inteligenciu, pamäť, myslenie a tiež motorické funkcie ako sú koordinácia a rovnováha. Napomáha správnemu vývinu dieťaťa a preto sú pohybové aktivity pre deti dôležité už odmalička. Okrem toho napomáha k správnemu vývinu dieťaťa. Čo to znamená? Detičky, ktorým nechýba pohyb, zvyknú byť vytrvalé a silné a majú pevné a pružné kosti. Rovnako pozitívny vplyv má pohyb na imunitný systém dieťaťa, na jeho obranyschopnosť a srdiečko. Podporuje kreativitu, tvorivosť, kvalitu spánku a takisto reguluje hmotnosť. Ak sa zameriame špeciálne na organizované, resp. cielené, pohybové a športové aktivity, tak tie zase učia deti disciplíne a morálke.

Heslom HappyMove je pohyb s úsmevom. Pre deti v tomto veku je nutné, aby ich šport zaujal, preto naše aktivity robíme hravou formou s množstvom súťaží. Víťazmi sú všetci tí, ktorí majú úsmev na tvári. Jednostranné zameranie v jednotlivých športoch, snaha o zvládnutie technických prvkov v konkrétnom športe vedie k nudnejším fázam v tréningovej jednotke. Tieto fázy sa snážíme anulovať a hravou formou docieliť kvalitu. Našim cieľom je vzbudiť v dnešnej mladšej generácii často zanedbanú lásku k športu a vybudovať vzťah k pohybu moderným, zaujímavým a hlavne efektívnym spôsobom. Hlavné je, aby si deti náš program zamilovali, naučili sa aktívnemu a zdravému životnému štýlu.

V HappyMove sa stretli mladí ľudia s bohatými skúsenosťami, láskou k športu a snahou o zmenu v pohybovej kultúre detí. Sme tím certifikovaných odborníkov na šport aj stravu. Každí z nás pracuje s malými deťmi, trénuje a venuje sa deťom na športoviskách, školách. Väčšina z nás má Fakultu telesnej výchovy a športu a dlhoročnú prax s deťmi. Snažíme sa stále vzdelávať, obnovujeme, rozširujeme si kurzy a zamerania. Naše dlhoročné skúsenosti chceme odovzdávať deťom s hravou formou, aby sme docieli náš základný cieľ – aby si deti pohyb zamilovali a bol súčasťou ich života.